Radca prawny Anna Dachnowska


Radca prawny Anna Dachnowska ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2015 – 2017 odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2018 roku zdała z wyróżnieniem egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych zdobywała współpracując z kancelariami adwokacko – radcowskimi w Krakowie. Od czasu kiedy prowadzi własną kancelarię w Krakowie, doradza podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, upadłościowych, administracyjnych oraz w postępowaniach w sprawach nieletnich. Reprezentuje także podmioty gospodarcze i osoby fizyczne zarówno w postępowaniach sądowych jak i przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

Oferta


Priorytetem kancelarii jest świadczenie najwyższej jakości usług prawnych, kierując się interesem klienta oraz zasadami etyki zawodowej. W swojej pracy stawiamy na rzetelność i efektywność. Przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe pozwala nam na analityczne podejście do sprawy i wybór najbardziej satysfakcjonującego dla klienta sposobu rozwiązania problemu. Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych,przedsiębiorców, instytucji publicznych i samorządowych. Zakres i model współpracy uzgadniany jest każdorazowo z klientem, tak aby spełniał jego oczekiwania.

Zapraszamy do współpracy.